Product Name : 21.NAILS
Product Introduction

 NAILS 

katsuhanan-concrete-masonry

Concrete Masonry

katsuhanan-screw-nal38.jpg

Screw Nail

katsuhanan-steel-nail.jpg

Steel Nail

katsuhanan-commonnail

Common nail

katsuhanan-casing-finishing

Casing Finishing

katsuhanan-castingnail

Casing Nails

katsuhanan-boxnail

Box Nail

katsuhanan-drywall-nail

Dry-wall nail

katsuhanan-fishingnail

Fishing nail

katsuhanan-steel-nail

Sinker Nail

katsuhanan-round-head-nail

Round Head Nail

katsuhanan-fishingnail

Stainless Steel Round Nails

katsuhanan-steel-nail

Sinker Nail

katsuhanan-round-head-nail

Round Head Nail

katsuhanan-fishingnail

Stainless Steel Round Nails

katsuhanan-pt-deck-nail

PT/ Deck Nail

katsuhanan-plane-tain-nail

Plane Tain Nail / Coil Nails B.P

katsuhanan-axe-tail-nail

Axe Tail Nail/Coil Nail B.C.P

katsuhanan-duplex-head-nail

Duplex Head Nails

katsuhanan-metal-round-Head-Cap-Masonr

Metal-Round Head Cap Masonry Nails

katsuhanan-katsuhanan-01

STEEL WIRE NAILS.

COMMON NAILS d(nail diameter
(wire diameter))
D(nail-head diameter) h min(nail-head height) L(nail length)
2d 1,83 4,37 0,4d 25,4
3d 2,03 5,16 31,8
4d 2,51 6,35 38,1
5d 2,51 6,35 44,4
6d 2,87 6,75 50,8
7d 2,87 6,75 57,1
8d 3,34 7,14 64,5
9d 3,34 7,14 69,8
10d 3,77 7,94 76,2
12d 3,77 7,94 82,5
16d 4,06 8,73 88,9
20d 4,88 10,32 101,6
30d 5,26 11,11 114,3
40d 5,72 11,91 127


BOX NAILS d D h min L
2d 1,7 4,76 0,25d 25,4
3d 1,93 5,56 31,7
4d 2,03 5,56 38,1
5d 2,03 5,56 44,4
6d 2,51 6,75 50,8
7d 2,51 6,75 57,1
8d 2,87 7,54 63,5
9d 2,87 7,54 69,8
10d 3,25 7,94 76,2
12d 3,25 7,94 82,5
16d 3,43 8,73 88,9
20d 3,77 9,52 101,6


COMMON NAILS d D h min L
2d 1,7 2,5 2,5 25,4
3d 1,93 2,9 2,9 31,8
4d 2,03 3 3 38,1
5d 2,03 3 3 44,4
6d 2,51 3,6 3,6 50,8
7d 2,51 3,6 3,6 57,1
8d 2,87 3,9 3,9 63,5
9d 2,87 3,9 3,9 69,8
10d 3,25 4,3 4,3 76,2
12d 3,25 4,3 4,3 82,5
16d 3,43 4,5 4,5 88,9


FINISHING NAILS d D h min L
3d 1,7* 2,5 1,5 31,8
4d 1,83* 2,7 1,7 38,1
5d 1,83* 2,7 1,7 44,4
6d 2,32 3,4 2 50,8
7d 2,32 3,4 2 57,1
8d 2,51 3,6 2,3 63,5
9d 2,51 3,6 2,3 69,8
10d 2,87 3,9 2,5 76,2
12d 2,87 3,9 2,5 82,5
16d 3,06 4,1 3 88,9
20d 3,43 4,5 3,3 101,6